Left Banner

 • Baner części

§ 6 Odstąpienie od umowy 

 1. Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru bądź od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 4. Do zachowania terminu wystarczy powiadomienie Sprzedawcy w formie ustnej, pisemnej bądź w inny sposób wybrany przez Konsumenta, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 5. Konsument może skorzystać z dowolnego wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży 
 6. Warunki przyjęcia zwrotu towaru

 •              pisemne zgłoszenie zwrotu zostało dostarczone w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru.
 •              do odesłanego towaru została załączona kopia dokument zakupu.
 •              odesłany towar nie nosi żadnych śladów uszkodzeń (np. montażu, użytkowania itp.)
 •              towar jest odesłany w opakowaniu (nieuszkodzonym) w którym został dostarczony do klienta.
 •              towar jest kompletny (w przypadku gdy część składa się z wielu elementów)
 •              towar nie został sprowadzany na indywidualne zamówienie klienta
 •              Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

 •          W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu.
 •          Jeżeli towar spełnia wymienione powyżej warunki, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym.
 •           Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.
 •          Zwrotowi nie podlegają części elektryczne i elektroniczne.